t

Launch your creative ideas. Whatever you imagine we will make it happen with our team of specialists.

Alex lee, ceo
School proffessors

Expertise and roles we are a leaders in.

 1. Passive investment

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

 2. Economy management

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

 3. Business development

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

 4. Digital marketing

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

 1. Cryptocurrency investment

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

 2. Business integration

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

 3. Monographic researches

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate sunt inuic.

t

Watch online presentation
about investments in stock
market for 2022.

Eftersom mycket av det vi gör är helt nytt på försäkringsmarknaden kräver våra affärsmodeller en svårfångad kombination av kreativitet och grundligt kunnande av finansiella och försäkringstekniska modeller och regler. The Financial Consulting Hub har varit helt centrala för oss i vårt långsiktiga arbete med att hitta, utvärdera och testa våra affärsmodeller.

Ola Lowden, Grundare och VD Omocom AB

Med FCH:s hjälp har Bliwa kunnat utveckla och förvalta ett avancerat beräkningssystem för reservsättning och aktuariella beräkningar, både för bokslut och Solvens 2. FCH:s kompetens, både inom det aktuariella området men också inom IT och systemutveckling, har varit avgörande för det automatiserade och effektiva system vi har idag.

Markus Sjöström, Chefaktuarie

Med FCH:s hjälp har Afa Försäkring kunnat utveckla och förvalta ett avancerat system för reservsättningsberäkningar, tillgångsstresser, kapitalkravsberäkningar och scenarioanalys för samtliga pelare inom Solvens 2 och IORP 2. FCH har även hjälpt Afa med automatisering och systematisering av interna processer relaterade till aktuariellt arbete och därmed minskat operationella risker i verksamheten.

Anders Jonsson, Chefaktuarie

Med FCH:s hjälp har Accept kunnat bibehålla och förbättra det operativa aktuariearbetet, samt digitalisera och automatisera reservsättnings- och kapitalkravsberäkningsprocesserna i en regelverksmiljö som ställer allt högre krav, inte minst på mindre organisationer.

Thomas Berg, VD

Med FCH-konsulter kan jag känna mig trygg att vi har bra specialistkompetens med målinriktat arbetssätt på plats.

Anders-Erik Olsson, LFAB, Sak Företag