business

Strategy, innovation & execution. Aiming for unlimited success.

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss
imos ducimus qui blanditiis praes entium vo.

Yearly Projects
Satisfied Clients
Consultants
Years’ Experience
L

Eftersom mycket av det vi gör är helt nytt på försäkringsmarknaden kräver våra affärsmodeller en svårfångad kombination av kreativitet och grundligt kunnande av finansiella och försäkringstekniska modeller och regler. The Financial Consulting Hub har varit helt centrala för oss i vårt långsiktiga arbete med att hitta, utvärdera och testa våra affärsmodeller.

Ola Lowden, Grundare och VD Omocom AB

Med FCH:s hjälp har Bliwa kunnat utveckla och förvalta ett avancerat beräkningssystem för reservsättning och aktuariella beräkningar, både för bokslut och Solvens 2. FCH:s kompetens, både inom det aktuariella området men också inom IT och systemutveckling, har varit avgörande för det automatiserade och effektiva system vi har idag.

Markus Sjöström, Chefaktuarie

Everything you need for
your business is here.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignis simos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrup ti quos dolores et quas.

Investment
Finance
Economy
Financial report for 2018

At vero eos et accusamus et iusto odio dignis simos ducimus qui blandi.

Investment
Finance
Economy
Financial report for 2019

At vero eos et accusamus et iusto odio dignis simos ducimus qui blandi.

Investment
Finance
Economy
Financial report for 2020

At vero eos et accusamus et iusto odio dignis simos ducimus qui blandi.

Always there for you

Developing innovative &
long term strategies for your future success.

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss
imos ducimus qui blanditiis praes entium vo.

L
L

Zurich

Your company’s future with us, guaranteed success.