L

The right skillset to
improve your company brand.

the best professional team

Here to make you realize
your innovative projects

L
Investment consultations for startups & strategy making for developing projects.
L
Certificated mentors will guide you through all the necessary processes.
L
Calculating risks and setting goals as a must in development.
Guides on the importance of networking for startups & long run companies.

For great decisions and results
consult with our expert team

  • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos.

  • Voluptatum de leniti atque corrup ti quos dolores.

  • Similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia.

  • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos.

L
L

The right skills to guide your company progress

bussines investments

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. ducimus qui blanditiis praes entium voluptatum de leniti atque corrup.

human resources

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. ducimus qui blanditiis praes entium voluptatum de leniti atque corrup.

monographic researches

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. ducimus qui blanditiis praes entium voluptatum de leniti atque corrup.

bussines development

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. ducimus qui blanditiis praes entium voluptatum de leniti atque corrup.

Eftersom mycket av det vi gör är helt nytt på försäkringsmarknaden kräver våra affärsmodeller en svårfångad kombination av kreativitet och grundligt kunnande av finansiella och försäkringstekniska modeller och regler. The Financial Consulting Hub har varit helt centrala för oss i vårt långsiktiga arbete med att hitta, utvärdera och testa våra affärsmodeller.

Ola Lowden, Grundare och VD Omocom AB

Med FCH:s hjälp har Bliwa kunnat utveckla och förvalta ett avancerat beräkningssystem för reservsättning och aktuariella beräkningar, både för bokslut och Solvens 2. FCH:s kompetens, både inom det aktuariella området men också inom IT och systemutveckling, har varit avgörande för det automatiserade och effektiva system vi har idag.

Markus Sjöström, Chefaktuarie

Med FCH:s hjälp har Afa Försäkring kunnat utveckla och förvalta ett avancerat system för reservsättningsberäkningar, tillgångsstresser, kapitalkravsberäkningar och scenarioanalys för samtliga pelare inom Solvens 2 och IORP 2. FCH har även hjälpt Afa med automatisering och systematisering av interna processer relaterade till aktuariellt arbete och därmed minskat operationella risker i verksamheten.

Anders Jonsson, Chefaktuarie

Med FCH:s hjälp har Accept kunnat bibehålla och förbättra det operativa aktuariearbetet, samt digitalisera och automatisera reservsättnings- och kapitalkravsberäkningsprocesserna i en regelverksmiljö som ställer allt högre krav, inte minst på mindre organisationer.

Thomas Berg, VD

Med FCH-konsulter kan jag känna mig trygg att vi har bra specialistkompetens med målinriktat arbetssätt på plats.

Anders-Erik Olsson, LFAB, Sak Företag

The right strategy for your business is just a click away.