The Financial Consulting Hub (FCH) är en ledande leverantör av tjänster inom Governance, Risk och Compliance.

FCH består av drygt sextio konsulter med senior profil och hög grad av specialistkompetens. Tillsammans erbjuder vi ett brett utbud av högkvalitativa tjänster mot finansiella företag.

Eftersom mycket av det vi gör är helt nytt på försäkringsmarknaden kräver våra affärsmodeller en svårfångad kombination av kreativitet och grundligt kunnande av finansiella och försäkringstekniska modeller och regler. The Financial Consulting Hub har varit helt centrala för oss i vårt långsiktiga arbete med att hitta, utvärdera och testa våra affärsmodeller.

Ola Lowden, Grundare och VD Omocom AB

Med FCH:s hjälp har Bliwa kunnat utveckla och förvalta ett avancerat beräkningssystem för reservsättning och aktuariella beräkningar, både för bokslut och Solvens 2. FCH:s kompetens, både inom det aktuariella området men också inom IT och systemutveckling, har varit avgörande för det automatiserade och effektiva system vi har idag.

Markus Sjöström, Chefaktuarie

Med FCH:s hjälp har Afa Försäkring kunnat utveckla och förvalta ett avancerat system för reservsättningsberäkningar, tillgångsstresser, kapitalkravsberäkningar och scenarioanalys för samtliga pelare inom Solvens 2 och IORP 2. FCH har även hjälpt Afa med automatisering och systematisering av interna processer relaterade till aktuariellt arbete och därmed minskat operationella risker i verksamheten.

Anders Jonsson, Chefaktuarie

Med FCH:s hjälp har Accept kunnat bibehålla och förbättra det operativa aktuariearbetet, samt digitalisera och automatisera reservsättnings- och kapitalkravsberäkningsprocesserna i en regelverksmiljö som ställer allt högre krav, inte minst på mindre organisationer.

Thomas Berg, VD

Med FCH-konsulter kan jag känna mig trygg att vi har bra specialistkompetens med målinriktat arbetssätt på plats.

Anders-Erik Olsson, LFAB, Sak Företag
Kontakta oss

Önskar du kontakt?

    Kontor

    Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
    info@financialconsultinghub.com

    +46 (0)8 280 818