Rekrytering

Vill du arbeta med oss?

FCH är i en intressant fas där investeringar sker i verksamheten, tjänsteutbudet breddas och leveransförmågan skalas upp. Bolaget letar aktivt efter duktiga konsulter på alla nivåer. FCH erbjuder en flexibel arbetsplats där stort ansvar läggs på individen i kombination med attraktiva förmånspaket och ersättningar. Kontakta oss om du vill veta mer. Det går också utmärkt att maila ditt CV direkt till oss så återkommer vi kring vidare dialog.