Ekonomitjänster

FCH:s tjänster inom ekonomi och redovisning

FCH erbjuder konsulter med lång erfarenhet från att leda ekonomifunktioner i finansbranschen. Vi har också specialistkompetens inom t.ex. försäkringsredovisning och duktiga konsulter med erfarenhet av att implementera ekonomisystem.

FCH är ingen redovisnings- eller revisionsfirma. Konsulter inom FCH:s affärsområde Ekonomi stödjer våra kunder inom bank och försäkring med allt från bemanning till strategiska beslut. Hantering av regelverk, processer, rapportering och system är kritiskt för ekonomifunktioner och därmed också för företagen som helhet. Duktiga resurser inom redovisning är inte minst viktigt vid implementationer av IFRS-regelverk. Vi har också ett par profiler med tidigare erfarenhet av CFO-roller som med glädje bemannar lämpliga interimsuppdrag.