The Financial Consulting Hub

Din rådgivare och partner inom governance, risk och regelefterlevnad

The Financial Consulting Hub, FCH, är en konsultfirma som erbjuder risk- och regelefterlevnadsrelaterade tjänster på den nordiska finansmarknaden. Bolaget grundades 2017 och består av ett 60-tal konsulter där de flesta har minst 15 års erfarenhet inom sina respektive specialistområden. 

Som en integrerad del av FCH:s organisation förvaltas ett partnernätverk, en hubb, som fungerar som ett ekosystem för kunder, konsulter och leverantörer. Där samlas några av regionens ledande experter med ett tydligt mål: Att erbjuda marknadens ledande tjänster inom governance, risk och compliance.

FCH har kunder i alla segment, från nordiska storbanker till nystartade bolag. I vissa delar, t.ex. inom affärsområde Försäkring liksom inom FCH:s tekniska tjänsteerbjudanden, erbjuds unik och marknadsledande kompetens. 

FCH har ett brett tjänsteerbjudande med kärnkompetens inom följande områden:

  • Riskhantering
  • Governance
  • Compliance
  • Anti-Penningtvätt (AML)
  • Tekniska lösningar, systemimplementationer liksom förvaltning av dessa 
  • Hållbarhet
  • Försäkringsmatematiska tjänster (aktuarier) liksom kvantitativa tjänster i övrigt
  • Mjukvaruförmedling
  • Utlagda funktioner (outsourcing) 

Organisation

Ledning

Peter Larsson

Managing Partner

Henrik Teneberg

Partner

Martin Persson

Partner

Carina Heinlo

Affärsområdeschef Compliance

Varför FCH?

Skräddarsydda lösningar för er verksamhet

FCH:s ambition är att leverera maximalt värde till våra kunder. Vi levererar lösningar anpassade till era behov och förutsättningar.

Seniora konsulter med mycket djup kompetens

Hos FCH finner du nästan enbart mycket seniora konsulter. Inte sällan erkända som ledande inom sina respektive områden. Det är unikt.

Genomgående mycket nöjda kunder

FCH har mycket hög kundnöjdhet vilket också är den enskilt viktigaste parametern i FCH:s interna styrning.