Aktuarietjänster

Erfarna aktuarier med specialistkompetens inom sak-, liv- och pensionsförsäkring

FCH erbjuder mycket erfarna och kompetenta aktuarier med erfarenhet från seniora roller i ledande försäkringsbolag.

Aktuarier använder sofistikerade statistiska metoder och avancerade matematiska tekniker för att bedöma och hantera risk. En av huvuduppgifterna för en aktuarie är att utveckla modeller som kan förutsäga och kvantifiera potentiella framtida händelser. Till exempel kan de beräkna sannolikheten för ett visst hälsotillstånd hos en grupp individer baserat på deras demografiska data, eller beräkna potentiella förluster från naturkatastrofer som jordbävningar eller översvämningar. Dessa beräkningar hjälper försäkringsbolag att förstå och planera för risker, vilket är avgörande för deras långsiktiga överlevnad och framgång.

Aktuarietjänster är också inblandade i att prissätta produkter och tjänster inom försäkringssektorn. Genom att analysera data och tillämpa sannolikhetsteori kan aktuarier fastställa lämpliga premier för olika typer av försäkringar.

Sammanfattningsvis är aktuarietjänster avgörande för att hantera risker och garantera ekonomisk stabilitet inom försäkrings- och finanssektorn. Aktuarier kombinerar djupgående matematisk kunskap, affärsmässig förståelse och datadriven insikt för att informera beslutsfattande och stödja långsiktig planering och strategi.

FCH erbjuder duktiga aktuariekonsulter. Bland våra kunder finns allt från stora försäkringsbolag till mindre aktörer som kanske har outsourcat sin aktuariefunktion till oss eller på andra vis behöver aktuariellt stöd. Inom bolaget finns kompetens inom de flesta relevanta regelverk, som t.ex. IFRS17, Solvens II och det andra pensionsdirektivet. FCH har också står erfarenhet från att stödja captivebolag. I vissa uppdrag är det vanligt att våra aktuarier arbetar tillsammans med experter från övriga affärsområden, t.ex. från Compliance, Risk eller Teknik.