Anti-penningtvätt

Erfarna konsulter hjälper er organisation att hantera era AML-utmaningar

Med FCH:s AML-tjänster får du en pålitlig partner som kan stärka din AML-organisation, uppfylla regelkrav och säkerställa fullständig efterlevnad.

I dagens affärsvärld är det viktigare än någonsin att följa regler och bestämmelser för att säkerställa en ansvarsfull verksamhet. Anti-penningtvätt (AML) är en strategi och en avgörande faktor för framgångsrika företag. När regelverken blir alltmer komplexa och omfattande, är det av yttersta vikt att vara förberedd och inte hamna på efterkälken.

AML handlar om att följa lagar, regler och interna riktlinjer för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett etiskt, juridiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Det handlar om att minimera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, skydda varumärket och bygga förtroende hos alla intressenter. Genom att säkerställa fullständig efterlevnad av AML-regler kan företaget uppnå ökad trovärdighet och skapa en solid grund för framgång, vilket i sin tur gynnar både företaget och dess aktieägarvärde.

På FCH har vi en lång och bred erfarenhet av AML och besitter en senior kompetens inom regelverk och affärsstrategier. Vi är ett team som arbetar tillsammans, med minst två personer och tillgång till ett flertal underkonsulter. Detta gör att vi kan upprätthålla kontinuitet och erbjuda en hög tillgänglighet för våra kunder.

Vi är flexibla och kan täcka alla typer av uppdrag inom AML, vilket ger oss möjlighet att bidra till utveckling och kvalitetssäkring hos våra kunder. Genom att samarbeta med olika funktioner inom ett bolag skapar vi gynnsamma synergieffekter som förstärker vårt arbete.

Vi är snabbfotade och kan snabbt anpassa oss och bidra utifrån kundens behov. Vårt personliga engagemang genomsyrar alltid vårt arbete, och vi skräddarsyr varje uppdrag för att möta våra kunders unika behov och mål. Vårt motto är att den du ser är den du får, dvs. vi säkerställer att du som kund kan lita på att den som du initialt träffar är också den som levererar i ett uppdrag.

På FCH har vi dedikerade experter som hjälper våra kunder att förstå och hantera AML-kraven. Vårt erfarna team av konsulter har specialiserat sig på att utforma skräddarsydda strategier och genomföra effektiva program för att säkerställa fullständig överensstämmelse med alla relevanta AML-regler och bestämmelser.

Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster inom AML (anti-penningtvätt) för att hjälpa företag att uppnå fullständig efterlevnad och effektivt hantera sina AML-utmaningar.

Funktioner som utlagd verksamhet

Med vår långa erfarenhet och expertis inom regelverk och affärssidan kan vi stödja dig i att skapa en väl fungerande AML-organisation med nödvändiga funktioner som Särskilt Utsedd Befattningshavare (SUB), Penningtvättschef, Centralt funktionsansvarig och Oberoende kontrollfunktion. Vi kan även erbjuda en styrelseledamot med specialiserad AML-kompetens för att stärka din styrning.

Oberoende support – Intern styrning, governance och riskklassificering

Våra tjänster omfattar intern styrning och governance, där vi hjälper dig att etablera robusta processer för riskhantering, rapportering, och intern kontroll. Vi kan också hjälpa till att utforma eller revidera dina interna styrdokument, inklusive policyer, instruktioner, riktlinjer och arbetsrutiner. Vår expertis sträcker sig också till att utföra riskbedömningar och utveckla riskklassificeringsmodeller för att identifiera risker relaterade till kunder, produkter/tjänster, distributionskanaler och geografiska förhållanden.

Utveckling av kundkännedoms- och transaktionsmonitoreringsprocesser

Vi kan förbättra och utveckla din kundkännedomsprocess, inklusive hantering av politiskt exponerad person (PEP), verklig huvudman och sanktionskörning, samt skapa rutiner för att neka eller avsluta kundrelationer. Vi erbjuder också löpande uppföljning av befintliga kundrelationer och hjälper till att säkerställa en effektiv transaktionsmonitorering och rapportering av misstänkta transaktioner till relevanta myndigheter.

Utbildning och förberedelser inför platsbesök

Med våra utbildningstjänster kan vi erbjuda anpassade utbildningar för styrelsemedlemmar, ledningsgrupper och operativa medarbetare inom AML-området. Vi håller dig uppdaterad om kommande regelkrav och kan genomföra kontroller eller gapanalyser för att identifiera utvecklingsområden. Dessutom hjälper vi dig att förbereda och genomföra kontakter med tillsynsmyndigheter vid platsbesök.

 

Med FCH:s AML-tjänster får du en pålitlig partner som kan stärka din AML-organisation, uppfylla regelkrav och säkerställa fullständig efterlevnad. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan stödja ditt företag och göra AML-hanteringen smidig och framgångsrik.