Mjukvaror

FCH förmedlar och implementerar affärskritiska system och mjukvaror

Genom partnerskap med mjukvaruleverantörer levererar FCH tekniska lösningar och system för riskhantering, regelefterlevnad och rapportering. Inom vissa områden är FCH:s tjänster unika och också affärskritiska för ett antal aktörer, såväl stora som mindre.

Att ha robusta tekniska system som lever upp till de krav verksamheten och gällande regelverk ställer är avgörande för en lönsam affärsmodell och god regelefterlevnad. Samtliga aktörer har stora eller mycket stora datamängder som behöver lagras, transformeras, beräknas fram eller rapporteras. FCH är experter på att implementera system för analys, beräkningar och regelefterlevnad.

För vissa kunder finns behov av att komplettera befintliga system med ny funktionalitet eller att köpa in helt ny mjukvara. Att fatta beslut om inköp av ny mjukvara är ofta komplext, speciellt i stora företag med komplicerad IT-arkitektur. Vid behov stöttar FCH med strategisk rådgivning. 

Tillsammans med partners erbjuder FCH attraktivt prissatta licenser inom följande områden:

  • Riskhantering
  • Solvens II
  • Tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)
  • IFRS 9
  • IFRS 17
  • Anti-penningtvätt, KYC och transaktionsmonitorering
  • Prissättning

På FCH vet vi att varje kund är unik. Tillsammans med er och utifrån era behov anpassar vi våra tjänster i syfte att maximera värdet av er mjukvara. I en del fall behövs tillgång till vissa experter, i andra fall behövs ett större projekt där FCH tar ett helhetsansvar. För ett antal kunder ansvarar FCH också för förvaltning av mjukvaror vilket många gånger är ett mångårigt åtagande.  

Om ni är en mindre aktör har FCH ett mycket kostnadseffektivt erbjudande inom utlagda funktioner (outsourcing). Dessa kan paketeras med mjukvara för exempelvis rapportering eller andra behov.

Strategisk teknisk implementationspartner i Knowit

Knowit är ett nordiskt powerhouse för digitala lösningar och en strategisk partner till FCH. Satsningen innefattar gemensam leveransförmåga för att svara mot marknadens behov, där det idag inte finns några tydliga leverantörer med spetskompetens inom kombinationen teknik, risk och regelverk. FCH har tillsammans med Knowit levererat ett antal projekt, bland annat till en nordisk storbank, en nischbank och ett försäkringsbolag.

– I FCH ser vi en partner där vi kan sammanföra vår tekniska kompetens från Knowit med den kompetens inom bank och finans som finns hos The Financial Consulting Hub. Tillsammans blir vi en perfekt partner för våra kunder och deras arbete för att leva upp till de krav som ställs på deras verksamhet.