Tekniktjänster

FCH är marknadens ledande implementatör av tekniklösningar för finansiella aktörer

FCH erbjuder ett unikt utbud av tjänster inom teknikområdet som är skräddarsytt för att passa finansiella företag under tillsyn. Vi har lång erfarenhet av att implementera processer och teknik som hjälper våra kunder att leva upp till de komplexa krav som ställs på aktörer i branschen idag.

Teknik är avgörande för en lönsam affärsmodell och god regelefterlevnad. Såväl stora som små aktörer har stora eller mycket stora datamängder som behöver lagras, flöda in i processer, aggregeras eller rapporteras. Processerna kring datahantering, analys och rapportering är affärskritiska för varje aktör i branschen. FCH är experter på att implementera system för analys, beräkningar och regelefterlevnad. Med kompetens inom aktuella regelverk, teknik och verksamheten erbjuder FCH unika tjänster som ofta spelar en avgörande roll i våra kunders projekt inom t.ex. IFRS9, Solvency II, IORP II och IFRS17.

FCH utvecklar teknik och implementerar lösningar från ledande mjukvarubolag inom analys, risk och regelefterlevnad. I synnerhet kan nämnas FCH:s unika resurser inom lösningar från SAS Institute som också är en viktig partner.

FCH bedriver också större projekt med teknik från primärt Microsoft, då ofta i storbanksmiljö, eller i t.ex. Matlab för mindre komplexa kunder.

FCH erbjuder marknadsledande konsulter inom utveckling och implementation av tekniklösningar för banker, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer. Inom vissa lösningar är FCH den enda aktören med denna kompetens på vår marknad.

I många större projekt är det vanligt att våra riskspecialister eller aktuarier arbetar tillsammans med experter från övriga affärsområden, t.ex. från Compliance eller Teknik. FCH har resurser och kompetens att bemanna större tekniska projekt i krävande miljöer. Bland kunderna återfinns allt från storbanker till livförsäkringsbolag.

I regel snarare än i undantagsfall är FCH med kunden länge och säkerställer att system och funktionalitet fungerar väl över tid. God förvaltning krävs ofta för att säkerställa att systemet klarar av nya krav i takt med att det regulatoriska landskapet förändras.