Outsourcing

FCH har mycket konkurrenskraftiga outsourcing-erbjudanden

För vissa företag är möjligheten att utkontraktera delar av verksamheten avgörande för att kunna bedriva sin kärnaffär kostnadseffektivt i en ofta komplex regulatorisk miljö. FCH är din pålitliga partner när det gäller outsourcing av viktiga funktioner för alla typer av bolag inom den finansiella sektorn.

633675d0879cf71a7209c5f8_jpeg-optimizer-Global-outsourcing

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och funktionsutförande inom riskhantering, compliance, myndighetsrapportering, internrevision, aktuarie och dataskyddsombud (DPO). Genom att outsourca dessa funktioner till oss kan ditt företag uppnå ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Vi förstår att varje företag är unikt och har sina egna specifika behov och krav. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som är anpassade efter just dina förutsättningar. Genom att samarbeta med oss får du tillgång till vår expertis och erfarenhet inom finansiell kontroll. Det hjälper dig att fokusera på din kärnverksamhet och öka din konkurrenskraft.

Beroende på dina behov kan vi tillhandahålla både fullständig outsourcing av en specifik funktion eller delvis outsourcing för att komplettera och stärka dina interna resurser. Vi anpassar våra tjänster efter dina specifika ambitioner och mål.

Riskfunktion:

Vi erbjuder omfattande stöd inom riskhantering för att säkerställa att ditt företag kan hantera och minimera risker effektivt. Vårt erfarna team av riskexperter arbetar nära dig för att identifiera, analysera och hantera olika risker som kan påverka din verksamhet.

Compliancefunktion:

Vår compliancefunktion hjälper dig att upprätthålla fullständig regelefterlevnad. Vi ser till att ditt företag får det regelverksmässiga stöd det behöver och att du har effektiva system och kontroller på plats.

Internrevisionsfunktion:

Med vår internrevisionsfunktion kan du vara trygg i att dina interna processer och kontroller granskas på ett noggrant och objektivt sätt. Vårt erfarna team utför revisioner, identifierar förbättringsområden och ger dig värdefulla rekommendationer för att stärka din interna styrning och kontroll.

Aktuariefunktion:

Vi erbjuder expertis inom aktuarieområdet för att hjälpa dig att hantera och analysera finansiella risker inom försäkringsbranschen. Vårt team av aktuarier arbetar nära dig för att ge dig insikter och strategier för att optimera din finansiella planering och reservsättning.

Dataskyddsombud (DPO):

Som dataskyddsombud hjälper vi dig att säkerställa att ditt företag följer dataskyddslagstiftningen och att personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi stöttar dig i implementeringen av lämpliga rutiner och kontroller för att skydda känslig information.

Expertis och erfarenhet: Vårt team består av specialister med gedigen kunskap och erfarenhet inom den finansiella sektorn och kontrollfunktioner. Vi har lång erfarenhet av att hantera risker och upprätthålla regelefterlevnad.

Skräddarsydda lösningar: Vi anpassar våra tjänster efter dina specifika behov och ambitioner för att hjälpa dig att uppnå dina mål. Genom att samarbeta med oss får du skräddarsydda lösningar som passar just din verksamhet.

Effektivitet och kostnadsbesparingar: Genom att outsourca dina funktioner, helt eller delvis, till oss får du tillgång till våra resurser och expertis utan att behöva investera i interna funktioner eller se till att dina befintliga interna resurser har tid och möjlighet att koncentrera sig på de uppgifter som behöver prioriteras.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur våra outsourcingtjänster kan hjälpa ditt företag att uppnå effektivitet, konkurrenskraft och optimerat riskhanterings- och regelefterlevnadsstöd.