L

Anti-penningtvätt

Beskrivning av affärsområdet och våra tjänster.

  • AML är ett område som är högt prioriterat både internationellt och hos tillsynsmyndigheter och som alltjämt har stort fokus med mycket hög regelutveckling.
  • AML är ett område som bolagen inte kan ha brister i då det riskerar att få stora negativa konsekvenser både i verksamheten och på lönsamheten.
  • FCH har därför beslutat sig för en satsning på området, med ett team fyllt av mångårig erfarenhet och hög kompetens inom området.
  • Målsättningen är att guida berörda marknadsaktörer rätt, genom goda strukturer och strategisk stöttning i en föränderlig AML-värld.

“Kanske något citat för att skapa viss dynamik i designen?”

Vidare beskrivning av området och vårt erbjudane.

Därför ska du anlita FCH

Ytterligare text…....

L

Ett till stycke?

Vidare text.

Lämna ett svar